ჩვენ შესახებ

ყურძენი უძველესი დროიდან წმინდად და მაგიურად არამხოლოდ თავისი გარეგნული იერსახის გამო ითვლება, არამედ მისი სამკურნალო თვისებების წყალობითაც. თქმულების მიხედვით ვაზი იყო ყოვლისშემძლე ღმერთის მიერ დედამიწაზე შექმნილი ერთ-ერთი პირველი მცენარე. ყურძნისა და ყურძნის წიპწის ზეთის სასარგებლო თვისებები ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებში იყო ცნობილი. ამის მაგალითია ყურძნის წიპწის ზეთისა და ჩაის ვარდის საფუძველზე დამზადებული თმის გასამაგრებელი და ბზინვარების მიმნიჭებელი ელექსირის რეცეპტი. ის ფრანგმა პარფიუმერმა ჟოზე დე მალმა თავისი შეყვარებულისათვის ანა ჟუანვილისათვის შექმნა, რომელიც ბურგუნდიის ჰერცოგის ფილიპის კარზე ფავორიტი იყო. უკეთესის იმედით ხალხი ჭამდა და სვამდა ყურძენს, მას ქიშმიშად  და კონიაკად, კომპოტად და შამპანურად აქცევდა. ბერძნები და იტალიელები დიდი ხნის წინ მიხვდნენ, თუ რა განძი იყო ყურძნის ჭაჭაში არსებული წიპწა. ისინი უკვე ასწლეულებია, რაც ყურძნის წიპწის  ზეთს კოსმეტიკაში იყენებენ და მას სხვადასხვა კერძებში ამატებენ, ირწმუნებიან რა იმას, რომ რაც უფრო მეტი ყურძენია ორგანიზმში, მით უკეთესია.

სახალხო მეურნეობის თანამედროვე დინამიურ ზრდას და პლანეტის გაზრდილ მოსახლეობას მივყავართ ბუნებრივი რესურსების დაჩქარებით გამოყენებამდე. მათი შეზღუდვის პირობებში სულ უფრო მეტ სიმწვავეს იძენს მათი ეკონომიურად გამოყენების პრობლემა. ბუნებრივი ნედლეული თავისი შემადგენლობით, გამოყენებული კომპონენტის გარდა, შეიცავს სხვა ნივთიერებების ნაზავებს, ამასთან უკანასკნელთა რაოდენობა შეიძლება მერყეობდეს საკმაოდ ფართო საზღვრებში და ხშირად ბევრ რამეში აღემატებოდეს სასარგებლო კომპონენტის შემცველობას. ამიტომ ნედლეულის ეკონომიის პრობლემის გადაჭრის ძირითად მიმართულებებს წარმოადგენს მისი გადამუშავების კომპლექსური მეთოდების გამოყენება. ნედლეულის კომპლექსურად გამოყენება ეჩეხება დამატებითი პროდუქტებისა და საწარმოო ნარჩენების გადამუშავებისა და  უტილიზაციის, და მათი მეორადი მატერიალური რესურსების სახით გამოყენების პრობლემებს.

ყურძნის წიპწის ისტორიას შორეულ წარსულში მივყავართ. ყურძნის წიპწის გამოყენება საქართველოში, როგორც ყურძნისა და მეღვინეობის აკვნის ქვეყანაში, ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეექვსე ათასწლეულში დაიწყო. მევენახეობასა და მეღვინეობაში ყურძნის, როგორც ძირითადი პროდუქტების (ყურძნის ღვინისა და წვენების) მისაღები ნედლეულის სახით გამოყენების დონე შეადგენს არაუმეტეს 80 %, დანარჩენი – ნარჩენებია, ან ყურძნის გადამუშავების მეორადი პროდუქტები (ყურძნის ჭაჭა – მკვრივი ნარჩენები (თხელი კანის, მარცვების, თხლეს ფრაგმენტების, რბილობის) მერქნისგან (დაქუცმაცებული ყურძნის მთელი მასის) ყურძნის ტკბილის (წვენის) გამოცალკევების შემდეგ). თავისი ქიმიური შემადგენლობით ისინი ფასეულ ნედლეულს წარმოადგენენ იმ რიგი ახალი პროდუქტების მისაღებად, რომელთაც გამოყენების უდიდესი სპექტრი გააჩნიათ.

2018 წლამდე ყურძნის წიპწის ზეთის მისაღებად ყურძნის კოპტონის გადამუშავებას საქართველოში ჰქონდა კუსტარული ხასიათი, მეღვინეობაში არ ხდებოდა ნარჩენების უდიდესი მასის გადამუშავება, ხდებოდა ათასობით ტონის პოლიგონებზე გაზიდვა და განადგურება.

2018 წლის აგვისტოში კომპანიამ “ECOGEORGIAN GROUP’’ LLC («EcoGeo»)  საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით ექსპლუატაციაში შეიყვანა მეღვინეობის ნარჩენების (ყურძნის კოპტონის) გადასამუშავებელი და შემდეგი პროდუქტების საწარმოებელი ქარხანა:

ყურძნის წიპწის პირველი ცივი წნეხვის ზეთი

ყურძნის წიპწის კოპტონის ფქვილი

ყურძნის თხელი გამომშრალი  კანისგან დამზადებული ყურძნის ჩაი

საკვები დანამატები მეცხოველეობისათვის

ყურძნის ნაცარი Ca-K-P მიკროელემენტების ფართო სპექტრით.

ჩვენი საწარმო მდებარეობს ყურძნის მოსავლის მიხედვით  საქართველოს ყველაზე მდიდარ რეგიონში – კახეთში, აღმოსავლეთ საქართველოს რეგიონში, რომელიც ცნობილია ყურძნის მოსაშენებლად კეთილსასურველი ამინდით და წარმოადგენს ქართული მეღვინეობის ცენტრს. გადასამუშავებელი ქარხანა განთავსებულია 1 ჰექტარ ტერიტორიაზე, რომელიც საწარმოს საკუთრებას წარმოადგენს. ქარხნის მშენებლობის დაწყებამდე ინვესტორები 2 წლის მანძილზე შეისწავლიდნენ მეღვინეობის ნარჩენების გადამუშავების გამოცდილებას, ყურძნის წიპწის ზეთის მიღების ხერხს მთელს ევროპაში. საბოლოოდ შეჩერდნენ ნედლეულის დამუშავებისა და ერთი დაპრესვით ცივი დაწნეხვის მეთოდით ზეთის მიღების დაზოგვით ტექნოლოგიაზე. წარმოების საწარმოო ძალა – ეს არის  წელიწადში სეზონზე 10 000 ტონა ჭაჭის გადამუშავება.

დღეისათვის ჩვენი წარმოება საქართველოს ტერიტორიაზე მეღვინეობის ნარჩენების გადასამუშავებელ ერთადერთ ქარხანას წარმოადგენს. ყურძნის ჭაჭის გადამუშავების პროექტი, უპირველეს ყოვლისა, ორიენტირებულია ნედლეულის ბაზაზე. საქართველოში ყურძნის ტექნიკური და სუფრის ჯიშების მოსავალი  სეზონზე საშუალოდ 150 000 ტონას შეადგენს, რომელთაგანაც „რქაწითელი“-ს ჯიშზე ხვედრითი წილი 78 000 ტონამდე, ხოლო „საფერავი“-ს ჯიშზე 45 000 ტონამდე ხვედრითი წილი მოდის, დანარჩენი კი ყურძნის სხვადასხვა ჯიშებია.

შესაბამისად, მეღვინეობის ნარჩენების მოცულობა წელიწადში დაახლოებით 30 000 ტონას შეადგენს (ყურძნის ჭაჭა, თხლე, საფუარის ნალექი).

ჩვენი საწარმოს მიზანს წარმოადგენს საქართველოს მეღვინეობის ნარჩენების გადასამუშავებელი მაღალრენტაბელური საწარმოს შექმნა. პროექტის რეალიზაცია დაყოფილია სამ ეტაპად, საბოლოო ეტაპზე მთელი ყურძნის ჭაჭისა და საფუარის იმ ნალექის გადამუშავების მიღწევით, რომელიც წარმოიქმნება ყურძნის მაღალრენტაბელურ და მაღალტექნოლოგიურ პროდუქტებად გადამუშავების შედეგად მათი შემდგომი პოპულარიზაციით როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ისე მის ფარგლებს გარეთაც. ეხლა შემოტანილი და წარმატებით ამუშავებულია პროექტის პირველი ეტაპი, მეღვინეობის ნარჩენების გადასამუშავებელი ქარხნის საწარმოო სიმძლავრე წელიწადში შეადგენს 10 000  ტონა ყურძნის ჭაჭას. ყურძნის წიპწა, როგორც ზეთის გამოსამუშავებელი წყარო, რეკორდსმენია А, В, С, Е და Р (რუტინი) ვიტამინების შემცველობის  მიხედვით. უჯერი მჟავების შემცველობის წყალობით გააჩნია ანტიოქსიდანტური, ანთებისსაწინააღმდეგო, ბაქტერიციდული და მარეგენერირებელი თვისებები.

ყურძნის წიპწის ზეთმა ბიოფლავონოიდების (მცენარეული პოლიფენოლების) უნიკალურად მაღალი შემცველობის წყალობით დამსახურებულად მიიღო სახელწოდება „ახალგაზრდობის ჰორმონი“.

პერსპექტივაში ხორციელდება ბუნებრივი ყურძნის ენოტანინისა და ენანტის ეთერის (კონიაკის ზეთი), ასევე მათი თანმხლები პროდუქტების (ცილოვანი დანამატები საკვებში) წარმოების ტექნოლოგიის შემუშავება.

ყურძნის ჭაჭის გადამუშავების პროდუქტებს  ფართოდ გამოიყენებენ ევროპაში: ზეთს – სხვადასხვა სალათების, მაიონეზის დასამზადებლად, დიაბეტიანებისთვის კონსერვების წარმოებისას. ინგრედიენტის სახით გადამუშავების პროდუქტებს გამოიყენებენ კოსმეტიკურ საშუალებებში თხელი და დაზიანებული თმის განსამტკიცებლად. მსოფლიოში ყველა ცნობილ ზეთთაგან ყურძნის წიპწის ზეთში შედის ლინოლის მჟავის ყველაზე მაღალი პროცენტი, რომელიც „პასუხისმგებელია“ კანის ტენიანობაზე, ამიტომ ის ფართოდ გამოიყენება ტანისა და ხელის კრემებში, ტუჩსაცხებში. ყურძნის წიპწიდან ზეთის გამოხდის შემდეგ იღებენ ყურძნის კოპტონს, რომელიც შეიცავს პროტეინს, ცხიმს, უჯრედისს და წარმოადგენს მნიშვნელოვან დანამატს კვების რაციონში – „ბად“ (ბიოლოგიურად აქტიური დანამატები) და საკვები დანამატი. გარდა ამისა ყურძნის კოპტონი შესანიშნავი კომპონენტია პურისა და კანფეტების სპეციალური სახეობების წარმოებისას. და, როგორც აღინიშნა, ყურძნის ჭაჭისგან დამზადებული პროდუქციის წარმოების გამოცდილების შესწავლისას კანადაში, – იქ ყურძნის მარცვლისგან „ამოქაჩეს“ ყველაფერი. აბსოლუტურად უხარჯო (ნარჩენების გარეშე) წარმოება.

მსოფლიო დასდევს სუფთა რძესა და ხორცს, კოსმეტიკას, საწვავს, საკვებს და სხვას აღნიშვნით „BIO”.

აღნიშნული საწარმო სრულიად ფასეულ წვლილს წარმოადგენს ამ რბოლაში.

ჩვენი უპირატესობები

·         ჩვენ ვახდენთ პროდუქტების ხარისხის სრულ კონტროლს, რამეთუ დამოუკიდებლად ვამზადებთ ყურძნის წიპწას საწარმოო მეთოდით, ვწნეხავთ მას, კოპტონს ვფქვავთ ფქვილის სახით (ყველა ოპერაცია ხორციელდება ჩვენს საწარმოში).

·         ყურძნის წიპწა ჩვენთან 40 კმ რადიუსში მდებარე ღვინის ქარხნებიდან შემოდის. ჩვენ ვიღებთ ყურძნის  ჭაჭას, რომელიც არ დაქვემდებარებულა დუღილს. ყურძნის ჭაჭის გადამუშავება ხდება ღვინის ქარხნის ტერიტორიაზე დატვირთვის მომენტიდან 1 დღე-ღამის განმავლობაში.

·         ჩვენ ვამზადებთ ღვინის წიპწას ყურძნის ჯიშების მიხედვით და ეს საშუალებას გვაძლევს ცალკე დავწნეხოთ წითელი და ცალკე თეთრი  ყურძნის ჯიშების წიპწის ზეთი. ასეთი შეთავაზება მსოფლიოში მხოლოდ ერთ კომპანიას – Salute Sante-ს (აშშ) აქვს.

·         ჩვენ გვაქვს ყუძნის წიპწის პირველი ცივი დაწნეხვის ზეთის ყველაზე მსხვილი საწარმო საქართველოში.

ჩვენი გუნდი

დავით მანია
დირექტორი
ალექსანდრე ექიზაშვილი
იურისტი
გიორგი ზალდასტანიშვილი
ფინანსური მენეჯერი
თეო პაქსიშვილი
ბუღალტერი
თამაზ აფხაზავა
ლოჯისტიკის მენეჯერი