ცხელი დაწნეხვა

ცხელი დაწნეხვა — მეთოდი, რომლის დროსაც ყურძნის წიპწები იფქვება ფხვნილის სახით, შემდეგ ხდება ფხვნილის გაცხელება 200 გრადუს ტემპერატურამდე და სამჯერ იპრესება (იწნეხება). ამას მოჰყვება რაფინაციის პროცესი. ეს მეთოდი მეტად იშვიათად გამოიყენება, ვინაიდან ტექნოლოგია მოძველებულია.